Adeocare, grundat av Hilde Knapasjö och Patrick Livijn 2011, erbjuder en unik hemtjänst med fokus på gemenskap och livsglädje. Genom små personalgrupper och lokalt anpassade lösningar strävar de efter att skapa en meningsfull vardag för sina kunder. Med lång erfarenhet inom vård och demensomsorg har grundarna insett behovet av specialiserad och kompetensutvecklad hemtjänst. Genom att anställa engagerade medarbetare och erbjuda ständig kompetensutveckling strävar Adeocare efter att skapa glädje och stolthet både för sina äldre kunder och för sina medarbetare. Deras tydliga mission är att bidra till ständig utveckling och välbefinnande för alla inblandade parter.