Capio Sverige AB

Capio strävar efter att förbättra människors hälsa varje dag genom högkvalitativ vård från Umeå till Ystad och digitalt. Deras värderingar, inklusive kvalitet, samhällsansvar, innovation och empowerment, genomsyrar deras arbete. De fokuserar på medicinsk kvalitet och samhällsansvar samt involverar patienter och personal i beslutsfattandet för att förbättra vården. Capio är en aktiv samhällsaktör som främjar hälsa, miljö och arbetsmiljö. Deras nytänkande och öppenhet för innovation gör dem till en pålitlig partner i vården.