Klinisk Fysiologi, Region Västerbotten

region västerbotten logo

Umeå är en universitetsstad i ständig utveckling och rörelse. Här är det lätt att ta sig till och från arbete, nöjen och skola med cykel. Umeå stad har ett rikt kulinariskt, internationellt och kulturellt utbud. Som Umebo har du alltid närhet till den vackra norrländska naturen med sommarens vandringsleder och vinterns skidåkning. Här hittar du även en av Europas största idrottsanläggningar, IKSU, i närheten av sjukhuset.

Klinisk fysiologi är en del av Hjärtcentrum på Norrlandsuniversitetssjukhus i Umeå. Hjärtcentrums uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Hjärtcentrums mål är att skapa/erbjuda den bästa vården för hjärtsjuka patienter i norra Sverige. Vi har högspecialiserad hjärtsjukvård och ett övergripande ansvar för länets patienter. Vi utreder, behandlar och opererar patienter med sjukdomar i hjärtklaffar, kranskärl och lungor.

På Klinisk fysiologi har vi en bred klinisk fysiologisk verksamhet, med diagnostik inom framför allt hjärta, kärl, lungor och njurar. Parallellt med en stor och ökande sjukvårdsverksamhet bedriver vi forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildning av läkare och biomedicinska analytiker. Vi är en stabil och initiativrik organisation där alla yrkeskategorier tillsammans verkar för att öka tillgänglighet och produktion. Både erfarna och nya medarbetare formar gemensamt vår arbetsplats med möjlighet till utveckling inom och mellan professionerna. Klinisk fysiologi är i framkant gällande forskning och utveckling med många doktorander och disputerade.

Hos oss på klinisk fysiologi välkomnas du in en arbetsgrupp med god stämning. Vi erbjuder ett varierande och utvecklade arbete där din kompetens nyttjas för verksamheten och patientens bästa.