Läkare utan gränser

läkare utan gränser logo

LÄKARE UTAN GRÄNSER

En möjlighet att hjälpa människor där behoven är som störst.

läkare utan gränser profilbild

Just nu, när du läser detta, kan någon av våra fältarbetare behandla ett undernärt barn, en annan fundera över var latrinerna ska stå i ett flyktingläger och en tredje lägga om en skottskada samtidigt som han lyssnar på en förtvivlad mans berättelse om hur hans by attackerades.

Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF) är en internationell medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Vårt humanitära arbete styrs av deras grundprinciper; neutralitet, opartiskhet, oberoende och att bära vittnesmål.

Att arbeta för Läkare Utan Gränser är en utmaning, men en möjlighet att hjälpa människor där behoven är som störst. Jobbar du för oss gör du en oerhört viktig insats som är utvecklande både för dig personligt och professionellt, samtidigt som du får en erfarenhet för livet.

Om du vill veta hur det är att arbeta i fält finns flera slags upplevelser på Läkare Utan Gränsers webbplats. Här du kan ta del av våra filmer (se ett par av dem här nedan), bloggar, reseberättelser, intervjuer och praktisk information om hur du själv kan bli fältarbetare.

Kontaktuppgifter till Läkare Utan Gränser
Fredsborgsgatan 24 (3 tr)
Box 47021
100 74 Stockholm
Tel. (vxl): 010-199 32 00
Mail: recruitment@lakareutangranser.se


Informationskvällar där vi pratar mer om oss och vår rekryteringsprocess. Texter och berättelser från olika uppdrag.

Video (öppnas i nytt förster):

🔽
🔽

De senaste jobben

Det finns inga jobb hos den här arbetsgivaren just nu.

Be8PydaRJbHxe78Psbrk