REGION BLEKINGE

Region Blekinge arbetar med strategin "Framtidens hälso- och sjukvård" för att säkerställa god och jämlik vård för invånarna. Strategin innefattar att föra vården närmare invånarna, samla vissa vårdtjänster till färre platser för bättre kvalitet, samt att samarbeta med andra för att uppnå detta. Utbildning, forskning och verksamhetsutveckling är centralt för att främja hälsa och höja livskvaliteten i Blekinge. Blekinge kompetenscentrum driver tvärvetenskaplig forskning och sprider kunskap för att hålla vården i framkant och säkerställa hög kvalitet i tjänsterna.