REGION DALARNA

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna genomgår en omställning mot en God och nära vård, där primärvården blir navet i samverkan med andra aktörer. Detta är en del av den pågående förändringen inom svensk hälso- och sjukvård mot effektivitet, hög kvalitet och hälsostärkning, med fokus på individens behov och demografiska utveckling. Primärvården ska vara personcentrerad och samarbeta med övrig hälso- och sjukvård samt kommunala och andra aktörer för att tillhandahålla en nära och tillgänglig vård. Denna omställning är i linje med WHO:s och FN:s mål för hållbar utveckling.