REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Region Jämtland Härjedalen strävar efter utveckling och tillväxt samtidigt som de erbjuder högkvalitativ hälso- och sjukvård till invånare och besökare. Målet är att erbjuda trygghet genom tillgänglig vård i alla livsskeden, präglad av kontinuerliga förbättringar och patientcentrerad vård. Sveriges hälso- och sjukvård genomgår omställning med fokus på ökad kunskap och närhet till vården. Samverkan mellan aktörer som kommuner och regioner är avgörande, medan vårdgivare anpassar sig till en åldrande befolkning och fokuserar på personcentrerad vård med ökad användning av digital teknik.