REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Region Jönköpings län fokuserar på nära vården för att möta individens unika behov och förbättra hälsan. Genom ökad tillgänglighet och samarbete ska vården anpassas efter varje persons livssituation. Omställningsarbetet strävar mot att ge invånarna verktyg för ett hälsosamt liv och säkerställa att vården är tillgänglig och anpassad till individuella behov. Genom att närma vården och använda teknikens möjligheter effektivt, ska resurserna utnyttjas bättre och kvaliteten i vården bibehållas. Målet är att skapa jämlik hälsa och en enklare vardag där invånarna känner sig trygga och delaktiga i vården.