REGION KALMAR LÄN

Region Kalmar läns fokus är att främja hälsa och minska ojämlikheter i hela länet genom folkhälsoarbete och regional utveckling. Med utgångspunkt i nationella folkhälsomål och Agenda 2030 arbetar de för en god och jämlik hälsa genom åtgärder inom olika målområden som tidigt liv, arbete, och levnadsvanor. Genom den regionala utvecklingsstrategin och samarbete med kommuner och andra aktörer strävar de efter att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande i hela Kalmar län, med särskilt fokus på barn, unga och sårbara grupper som kvinnor och personer med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund.