REGION ÖREBRO LÄN

I Region Örebro län är hälso- och sjukvården organiserad med tre sjukhus och 29 vårdcentraler, inklusive privata enheter. Vården är tillgänglig oavsett var i länet du bor, med primärvård och generell specialiserad vård nära invånarna. Specialiserad vård är centraliserad för att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet. Tanken med den nära vården är att integrera vård från sjukhus, vårdcentraler och kommuner för att bättre möta behoven hos kroniskt sjuka och äldre patienter. Den specialiserade vården är organiserad i länsövergripande enheter, och regionen har även en forsknings- och utvecklingsenhet för att stödja hälso- och sjukvårdens framsteg.