Region Skåne AT - allmäntjänstgöring för läkare

region skåne logo

Region Skåne kan erbjuda dig bredden, från de stora akutsjukhusen till de mindre lasaretten. På vissa sjukhus har du även möjlighet att förlänga din AT och kombinera den med forskning.

region skåne profilbild

För att du ska få en bra utbildning med hög kvalitet finns ett tätt samarbete mellan sjukhus, psykiatri och vårdcentraler där kunskap utbyts och kontakter skapas under de 18 månader din tjänstgöring pågår.

Under din AT-utbildning har du även tillgång till regelbunden utbildning- och kompetensutveckling, som exempelvis medverkan i ett tre dagars AT-ting. Dessutom deltar du i en AT-dag varje år.

Så söker du

Vi rekommenderar att du begränsar antalet ansökningar till två sjukhus, varav ett sjukhus ska anges som förstahandsval och ett som andrahandsval. Ansökan görs online med en ansökan till varje sjukhus som du ansöker till.