REGION STOCKHOLM

Region Stockholm är en omfattande organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kulturliv i Stockholms län. Med en vision om en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig region strävar de efter att ge alla invånare likvärdiga livschanser och hög livskvalitet. Med 47 000 medarbetare och en årlig omsättning på över 100 miljarder kronor är Region Stockholm en av Sveriges största arbetsgivare. Deras hälso- och sjukvårdsmängd inkluderar dagliga besök av cirka 13 800 patienter på husläkarmottagningar, förlossningar av 80 barn och 1 300 akutbesök. Regionen satsar på framtidens vård, utvecklar förlossningsvården, avancerad sjukvård i hemmet, primärvårdsstrategier och intensifierar forskning samt samarbete med kommuner och näringsliv.