REGION UPPSALA

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation som driver hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. I samarbete med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer strävar de efter att skapa de bästa förutsättningarna för invånarna. Deras mål är att främja hälsa och förbättra livskvaliteten genom en jämlik och högkvalitativ hälso- och sjukvård med god tillgänglighet och bemötande. Regionen strävar också efter en hälsosam, trygg och hållbar livs- och arbetsmiljö och att använda sina resurser på ett sätt som främjar delaktighet och trygghet för alla.