REGION VÄRMLAND

Region Värmland strävar efter att erbjuda hälso- och sjukvård i världsklass genom kunskapsbaserade, individanpassade och jämlika tjänster. Med 30 vårdcentraler och tre akutsjukhus, fokuserar de på en personcentrerad vård som är tillgänglig nära patienten och på patientens villkor. Inför framtiden utmanas de av en åldrande befolkning men ser också möjligheter i ny medicinsk teknik och ökad patientkunskap. Genom utvecklingsplanen för hälso- och sjukvården till år 2030 strävar de efter att erbjuda bättre insikt, förebyggande insatser, digitala hjälpmedel och rätt resurser anpassade till individens behov.