REGION VÄSTMANLAND

Region Västmanland ansvarar för att invånarna får den nödvändiga hälso- och sjukvården. Målet är att säkerställa jämlik vård av hög kvalitet och främja både förebyggande åtgärder och individens välbefinnande. Samarbeten mellan sjukvården, primärvården och kommunerna är avgörande för att möta invånarnas behov. Viktiga utvecklingsområden inkluderar att främja den fysiska och psykiska hälsan, särskilt bland ungdomar, och att säkerställa tillgång till hälsocenter. Arbetet mot våld i nära relationer och certifiering av vården för HBTQ-frågor är också prioriterat för att främja en jämlik hälsa.