VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Västra Götalandsregionen prioriterar hälso- och sjukvården som sin främsta verksamhet, med omkring 48 000 medarbetare och 90 procent av budgeten riktad dit. Genom samarbeten med universitet och näringsliv främjar de även forskning för att förbättra vården och stärka personalens kompetens. Regionen rankades högt i nationell klinisk forskning 2018. Hälsan och Arbetslivet fungerar som en oberoende resurs för att främja en god arbetsmiljö och strävar efter tydliga uppdrag och gemensamma mål för att öka hälsan på arbetsplatsen.