Vikingens Vårdhem AB

Vikingens vårdhem är ett unikt boende för vuxna med psykiatriinriktning. Startat 1967 har det utvecklats till att ge trygghet och meningsfull tillvaro för boende med olika funktionsnedsättningar. Boendet, bemannat dygnet runt, erbjuder avdelningsboende och träningslägenheter i samverkan med hemkommunen. Läkemedelshanteringen granskas årligen av Apoteket för att säkerställa kvalitet.

De senaste jobben

Det finns inga jobb hos den här arbetsgivaren just nu.

EFZQwkDMLo9qSh9Jso28