Health Jobs AB´s policy för personuppgifter

Allmänt

Health Jobs AB, ett dotterbolag till Internetmedicin AB, respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. I Health Jobs AB´s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder våra webbsidor och tjänster som ingår i en webbplats eller app som administreras av Health Jobs AB. Health Jobs AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Health Jobs AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som användare när du skapar en jobb bevakning. De enda personuppgifter vi samlar in är din e-postadress samt jobbreferenser.Health Jobs AB registrerar personuppgifter i samband med:

  • Skapande av en jobbevakning på vår plattform.
  • Om du kontaktar oss via e-post, våra webbplatser eller sociala medier.

Hur vi använder insamlad information

Health Jobs AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

  • För att skicka jobbannonser och uppdateringar baserade på de referenser du har angivit.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Health Jobs AB ger du din tillåtelse till att Health Jobs AB registrerar och lagrar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Health Jobs AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi därför inte för dess innehåll.

Ändringar i denna integritetspolicy

Health Jobs AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. När vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att informera användarna på vår webbplats eller via e-post. Det är därför viktigt att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta albin@internetmedicin.se

Denna integritetspolicy gäller från och med 2023-10-30.