Bemanningsansvarig/Slingplanering

Publicerad 25 mars 2024
📍
Stockholm, Stockholm
🗓
Sista dag att söka: 24 april 2024
Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Heltid
Vill du få mail när det kommer in nya jobb?

Om jobbet

ARBETSUPPGIFTER FÖR PLANERARE/BEMANNARE

Som planerare/bemannare är ditt ansvar att hantera dagsplaneringen i ett system för akut sjukfrånvaro i ett hälso och sjukvårdsteam. Du kommer att kontinuerligt uppdatera planeringen med fokus på kundernas behov, arbetsmiljö och logistik. Dessutom kommer du att skapa dagliga scheman för varje medarbetare baserat på den övergripande planeringen. Det handlar om slingplanering hos ca 150 kunder. Det är ett rullande schema så det ingår även visst kvälls och helg arbete. Vidare ingår också att bemanna akut uppkommen frånvaro i nära samarbete med bemanningssamordnaren.

SPECIFIKA KUNSKAPSKRAV

För att lyckas i rollen som planerare/bemannare bör du ha erfarenhet av att använda bemanningssystemet. Dessutom krävs teoretiska kunskaper om övergripande mål, interna styrdokument, samt lagar och föreskrifter som styr hemtjänstens arbete. Det förväntas också att du har kännedom om handläggning och beslut enligt Sociallagstiftningen, social dokumentation samt goda färdigheter i Officepaketet (Excel, Word och Outlook) och andra IT-system. Du måste ha erfarenhet av att arbeta med slingplanering sedan tidigare för att kunna förstå hur verksamheten fungerar och hur det ser ut övergripande.

KUNSKAPSKRAV FÖR VERKSAMHETENS STÖDFUNKTIONER

Utöver systemkunskaper förväntas du ha teoretiska kunskaper om övergripande mål, interna styrdokument, lagar och föreskrifter som styr hemtjänstens arbete. Du bör också vara bekant med handläggning och beslut enligt Sociallagstiftningen, social dokumentation samt ha goda kunskaper i Officepaketet. Förmågan att tänka logiskt och resurseffektivt, arbeta systematiskt och processinriktat, samt behålla lugnet i pressade situationer är också viktiga krav. Kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att handleda medarbetare och behärska svenska språket i tal, läsning, skrivning och förståelse är nödvändiga kompetenser.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Alla medarbetare förväntas ha ett professionellt förhållningssätt som präglas av öppenhet gentemot kundernas behov och önskemål. Arbetet ska kännetecknas av kvalitetsfokus, samverkan och effektiv resursanvändning. En personcentrerad och teambaserad ansats bör genomsyra alla insatser.

ÖVRIGA KOMPETENSKRAV

Utöver de specifika kraven krävs samarbetsförmåga, personlig mognad, tydlighet i kommunikationen, empatisk förmåga, integritet, kvalitetsmedvetenhet och strukturerat arbetssätt för att lyckas som planerare/bemannare.

Välkommen med din ansökan till therese@medkomp.se

KXwQJUKTTMXLxH6ALywm