REGION NORRBOTTEN

Region Norrbotten prioriterar invånarnas välbefinnande genom en personcentrerad hälso- och sjukvård. Med cirka 6 600 anställda är regionen en av länets största arbetsgivare. Genom nära vårdsystem fokuserar vi på individuella behov och främjar självvård, stöttad av både nätverk och offentliga stöd. Samarbetet mellan region och kommun syftar till att skapa en gemensam målbild för en nära vård, med fokus på individens trygghet och välmående. Delområden som "Min egen kraft tas tillvara" och "Nära mig på bästa sätt" understryker vikten av ett sammanhållet och enkelt vårdsystem.